Sự KiệnChuỗi Sự Kiện Cuối Tháng Đặc Biệt (23.09 -28.09)

Chuỗi Sự Kiện Cuối Tháng Đặc Biệt (23.09 -28.09)

22/09

                      

Chuỗi Sự Kiện Cuối Tháng Đặc Biệt (23.09 -28.09)

Tướng Quân thân mến,

Tiểu Kiều xin gửi các Chúa Công Chuỗi Sự Kiện Cuối Tháng Đặc Biệt (23.09 -28.09)

1. Gói Funstore tuần

- Thời gian mở bán: 23/9 - 28/9

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi gói được mua 1 lần. Mua gói không tính vào sự kiện nạp ingame & exp Vip

2. Tích nạp nhận quà

- Thời gian: Từ 23/9 - 28/9

- Nội dung: 

  • Trong thời gian sự kiện, người chơi nạp đạt mốc sẽ nhận thêm quà. 
  • Chỉ nhận quà theo mốc nạp cao nhất, k tính cộng dồn. Nhân vật ở trong khoảng sv nào sẽ nhận quà tương ứng. 
  • Sk tính tất cả các giao dịch nạp (bao gồm nạp funstore, nạp ingame).
  • Quà gửi qua thư trong 48h sau khi kết thúc sự kiện

Cụm S1-S120:

Cụm S121+ :

2. Nạp nhận Giftcode

- Thời gian: Từ 23/9 - 28/9

- Nội dung: Mỗi ngày người chơi nạp đạt mốc 200k nhận giftcode tương ứng. 

Chúc các Tướng Quân có thời gian trải nghiệm vui vẻ cùng Huyễn Tưởng Tam Quốc.

 

BQT Huyễn Tưởng Tam Quốc,

Trân trọng.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ